Política de Privacitat i Protecció de dades

www.xarcuteriaparis.com

RESPONSABLE ANA MARIA PARÍS MERCADAL – NIF/DNI 43703289T

CONTACTE Cardenal Benlloch, 26 – Balaguer (Lleida)

xarcuteriaparis@gmail.com – Tel. 973448105 – http://www.xarcuteriaparis.com

FINALITATS

Gestió i contacte amb usuaris; Gestió i respostes a les consultes rebudes a través del formulari de contacte de la web de l’organització. Les conseqüències de no facilitar-nos aquestes dades serà la impossibilitat de contactar amb ell i proporcionar-li una resposta a la seva sol·licitud, prestar-li el servei o proveir-li el producte sol·licitat. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari, cridant-nos, enviant-nos un e-mail o visitant les nostres instal·lacions

LEGITIMACIÓ 

Consentiment explícit de l’interessat; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers. Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018, Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades personals

CONSERVACIÓ

Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès. Guardem les seves dades durant un termini d’1 any des de l’última confirmació d’interès, mentre Vostè no sol·liciti la seva supressió o el temps necessari si hi ha alguna obligació legal o interès legítim sobre aquest tema.

DESTINATARIS. No cedim les seves dades a ningú, però podem permetre el seu tractament per part de tercers únicament per motius tècnics, legals i/o de prestació del servei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA • Usuaris web: El mateix interessat o el seu representant legal.

DRETS

Vostè té dret accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot el que s’ha exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

ANA MARIA PARÍS MERCADAL – NIF/DNI 43703289T

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

Cardenal Benlloc, 26. 25600, Balaguer (Lleida), Espanya

Email: xarcuteriaparis@gmail.com – Telèfon: 973448105

Domicili postal:

Cardenal Benlloc, 26. 25600, Balaguer (Lleida), Espanya

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

• Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

• Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.

• Pseudonímia i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

Gestió i contacte amb usuaris; Gestió i respostes a les consultes rebudes a través del formulari de contacte de la web de l’organització. Les conseqüències de no facilitar-nos aquestes dades serà la impossibilitat de contactar amb ell i proporcionar-li una resposta a la seva sol·licitud, prestar-li el servei o proveir-li el producte sol·licitat. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari, cridant-nos, enviant-nos un e-mail o visitant les nostres instal·lacions.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació prevists són:

Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès. Guardem les seves dades durant un termini d’1 any des de l’última confirmació d’interès, mentre Vostè no sol·liciti la seva supressió o el temps necessari si hi ha alguna obligació legal o interès legítim sobre aquest tema.

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Consentiment explícit de l’interessat; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers. Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018, Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades personals.

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

A vegades, per a poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir algunes de les seves dades a unes certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

. No cedim les seves dades a ningú, però podem permetre el seu tractament per part de tercers únicament per motius tècnics, legals i/o de prestació del servei.

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també poguéssim cedir-los a les següents organitzacions (únicament apareixeran si se cedissin dades a altres organitzacions):

Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seves dades?

• Usuaris web: El mateix interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

Usuaris web

• Dades identificatives (Adreça electrònica; Nom i Cognoms; Telèfon)

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets amb relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • • Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
 • • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l'”oblit”)
 • LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seves dades
 • • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Com pot exercir els seus drets amb relació a les seves dades?
 • Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:
 • • Responsable: ANA MARIA PARÍS MERCADAL
 • • Adreça: Cardenal Benlloc, 26. 25600, Balaguer (Lleida), Espanya
 • • Telèfon: 973448105
 • • E-mail: xarcuteriaparis@gmail.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@aepd.es – Telèfon: 912663517

Web: https://www.aepd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.

0
  0
  La teva cistella
  La cistella esta buidaTorna a la botiba